Osmo Koding

Osmo Koding består av en spillbasert app for iPad og konkrete kodebrikker som brukes til å gi kommandoer i spillet.

Osmo Koding


Hvordan virker den?

I spillet skal du hjelpe figuren Awbie med å samle jordbær, trestubber mm. For å gjøre dette må du gi beskjed hvor Awbie skal gå. Dette gjør du ved å bruke kodebrikkene som du plasserer foran iPaden. Ved hjelp av en reflektor (Osmo spillsystem) filmer kameraet plasseringen av brikkene, appen leser kommandoen du har gitt og Awbie utfører bevegelsene deretter.

Innstillinger/ funksjoner

Osmo Koding appen må brukes sammen med:

  • Osmo spillsystem for iPad, som består av et iPad-stativ og en reflektor som skal plasseres over kameraet.
  • Osmo Coding kodebrikker. Dette kjøpes separat.

Forhandlere: www.playosmo.com/en/retail/

Appen er enkel å bruke og har en vennlig holdning til “feil”. Du mister ikke liv eller poeng dersom du ikke lager rett kode. Kodebrikkene er magnetiske og dermed enkle å feste sammen. Mens du setter kodebrikken sammen vil de aktuelle rutene bli markert med en lysere farge. På den måten kan du se om du koden du lager fører Awbie dit du vil før du trykker på “play”.

  • Appen har en håndbok som viser deg hvordan du skal bruke kodebrikkene og hva de ulike symbolene betyr. Det kan være lurt å starte med å se igjennom den før en begynner.
  • Underveis i spillet møter du skilt som viser hvilken kode du må bruke for å gjøre det riktig.
  • Det er ingen auditiv støtte i appen. For barn som trenger auditive forklaringer og støtte, er det derfor viktig at det blir ivaretatt av læreren/pedagogen.
  • Du kan opprette en myOsmo-konto som kan brukes sammen med de andre Osmo-appene og spill. Osmo har flere apper som kombinerer konkreter med iPad.

Pedagogisk bruk

Osmo Koding introdusere koding på en enkel og tydelig måte ved hjelp av konkreter, symboler og visuell støtte (instruksjoner) i spillet. Appen passer godt for de som lærer ting lettere når det presenteres visuelt og ved bruk av symboler istedenfor tekst.

Appen gir deg umiddelbare tilbakemeldinger på om kommandoene du har gitt fungerer. Den er spillbasert og det er belønninger i form av frø, påskeegg mm. Dette kan virke motiverende for noen. Ved å bruke kodebrikkene involveres også hendene i spillet. De taktile erfaringene og opplevelsene det gir, kan for enkelte være ekstra nyttig og gjøre det lettere å lære.

Appen passer for alle, men for de som har lærevansker kan den gjøre det lettere å forstå grunnleggende prinsipper i koding.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Tips og ideer til bruk av appen

  • Matematikk: bruk Osmo i arbeid med telling og tallforståelse. Awbie beveger seg på et rutenett og en må telle rutene for å gi riktig kommando.
  • Arbeid med begrepsforståelse knyttet til forflytning og plassering. Ofte brukte begreper som illustreres visuelt er høyre, venstre, rett frem, gå, hopp, opp, ned, over mm..
  • For de som strever med å lære å kode i form av tekst, tall og tegn er appen en fin måte å blir kjent med koding på.
  • Bruk av appen oppøver evnen til å vurdere, planlegge og løse problemer.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Blue-bot

Beskrevet av Statped