Osmo Coding Jam

Lag musikk ved å kode i app og med konkrete brikker med Osmo Coding Jam.

Osmo Coding Jam


Hvordan virker den?

I Coding Jam kan du lage musikk med kodebrikker. Enkle kodebrikker og umiddelbar respons i animasjonen, gjør det lett å forstå koding. Kodebrikkene brukes til å velge hvilke rytmer og melodier du vil sette sammen til et musikkspor. Coding Jam har en enkel layout. Alt du trenger å vite blir forklart gjennom bilder som vises på skjermen.

Innstillinger/ funksjoner

Coding Jam- appen må brukes sammen med:

  • Osmo spillsystem for iPad, som består av et iPad-stativ og en reflektor som skal plasseres over kameraet
  • Coding Jam kodebrikker

Dette kjøpes separat. Appen er delt inn i en øvingsdel og et studio. Øvingsdelen er bygd opp som et spill med mange nivåer der du lærer deg hvordan de ulike kodebrikkene fungerer. Denne kunnskapen kan du bruke når du komponerer musikk i studio.

Pedagogisk bruk

Koding Jam passer godt for de som lærer ting lettere når det presenteres visuelt og ved bruk av symboler istedenfor tekst. De umiddelbare tilbakemeldingene holder på oppmerksomheten og motiverer. Ved å bruke kodebrikkene involveres også hendene i spillet.

Coding Jam kan være litt utfordrende for barn med nedsatt syn. Du kan gjøre spillet mer tilgjengelig ved å feste små taktile kjennetegn på kodebrikkene for å skille dem fra hverandre. Husk å ikke dekke til bildene. Det er ingen auditiv støtte i appen. For barn som trenger auditive forklaringer og støtte, er det derfor viktig at det blir ivaretatt av læreren/pedagogen.

Appen passer for alle, men for de som har behov for konkretisering, kan den gjøre det lettere å forstå grunnleggende prinsipper i koding.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

På Statped.no kan du lese mer om Osmo

Tips og ideer til bruk av appen

  • Osmo har laget Coding Jam Tutorials. Last ned på utviklerens nettside (PDF).
  • Instruksjonene er fine å bruke for elever som trenger støtte i å planlegge og gjennomføre oppgaver.
  • Du kan opprette en myOsmo-konto som kan brukes sammen med de andre Osmo-appene og spill.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Osmo Koding

Apper fra samme leverandør

Osmo har flere apper som kombineres med konkreter og spillsystemet, blant andre; Tangram, Words, Numbers, Newton, Masterpice, Monsters og Pizza.co.

Beskrevet av Statped