Ordbanken

Ordbanken er en lettlest, forståelig og tilgjengelig ordbank, laget for utviklingshemmede.

Ordbanken


Hvordan virker den?

Ordbanken er en ordliste som er utviklet for utviklingshemmede for at de skal kunne forstå sine rettigheter.

Innstillinger/ funksjoner

  • Søke etter ord og få en enkel forklaring.
  • Lenker til utdypende forklaringer på internett.
  • Hvis ordbanken ikke finner forklaring på ordet du søker etter, kan du sende inn forslag på forklaring.

Ordbanken er laget av Ridderne AS i samarbeid med utviklingshemmede i Bærum kommune på oppdrag fra barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Pedagogisk bruk

Ordbanken kan brukes i undervisning for elever med behov for enkel forklaring på ord om samfunn og rettigheter.

Kompatibilitet

Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler på YouTube.

Tilgjengelighet

Skjermleser

Relaterte apper

Clarify

Beskrevet av Hilde Fresjarå