Microsoft Lens

Microsoft Lens er en app fra Microsoft som skanner tekst. Teksten kan leses opp via engasjerende leser.

Microsoft Lens


Hvordan virker den?

Appen gjør det mulig å ta bilder, trimme og få lest opp tekst som du tar bilde av med mobilkameraet. Appen har innebygget OCR som gjenkjenner tekst.

Innstillinger/ funksjoner

Skann ulike formater:

  • Visittkort
  • Bilde
  • Dokument
  • Tavle

Beskjær bildet etter at det er skannet.

Skann flere sider (f.eks. i en bok).

Les opp teksten ved hjelp av funksjonen “engasjerende leser.” Her kan du få lest opp tekst på flere språk.

Lagre teksten i:

  • OneNote
  • OneDrive
  • Word
  • Power Point

Du kan også dele teksten med andre via mail, meldinger, Facebook eller andre apper.

Appen krever lisens på Office-pakka for å kunne brukes.

Pedagogisk bruk

Appen kan være et nyttig hjelpemiddel for elever som trenger hjelp til å få lest opp tekst. Dette kan f.eks. være elever med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker, elever med synsnedsettelser eller elever med konsentrasjonsproblemer.

For elever med motoriske funksjonsnedsettelser som trenger å få bearbeidet tekst digitalt, kan appen være en hjelp til å få overført analog tekst til digital tekst som kan bearbeides i en tekstbehandler, f.eks. Word eller Power Point.

Les mer om pedagogisk bruk av appen på Statped.no

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Video fra Statped på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser

Relaterte apper

KNFB Reader Voice Dream Reader IntoWords Prizmo Go - Instant Text OCR

Beskrevet av Hilde Fresjarå