eldre par i sofaen med mobiltelefon og laptop

IT-støtte for synshemmede eldre

Mange eldre får redusert syn. Det kan føre til nedsatt bevegelsesfrihet, redusert mulighet til deltakelse i sosiale sammenhenger og isolasjon.

iStøtet er et prosjekt som jobber for å øke mulighetene for sosial kontakt og deltakelse for synshemmede eldre gjennom god opplæring og støtte i bruk av smarttelefon. Prosjektet har laget en film for å informere om mulighetene en smarttelefon gir og for å motivere til å lære  den synshemmede og støttepersoner å bruke den riktig.

Som en prøveordning drifter prosjektet også en telefontjeneste. Her kan synshemmede og deres støttepersoner få svar på ulike spørsmål rundt bruk av smarttelefon. Videre undersøker prosjektet hvordan opplæringstilbudet til målgruppen kan forbedres.

  • Norges Blindeforbund er prosjekteier
  • Norsk Regnesentral har prosjektledelse
  • EziCare Tech bidrar med sin kompetanse og erfaring i opplæring og support i IKT-bruk blant ulike brukergrupper
  • Frank Lunde fra redaksjonen i Appbiblioteket bidrar i referansegruppa

Her kan du lese mer om prosjektet:

Norsk Regnesentral – iStøtet

Film på Youtube fra Blindeforbundet: