ung kvinne i sofaen med nettbrett. foto

Nye apper mot psykiske plager

Helsedirektoratet tilbyr nå fem nye apper som skal forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro.

Appene som tilbys er:

  • Ungspotlight
  • Hjelpehånda
  • Stressmestring
  • Tankevirus
  • Mamma mia

Beskrivelse av appene finner du på Helsedirektoratet.no

Det er  flere digitale verktøy tilgjengelig i verktøykatalogen på helsenorge.no. Det langsiktige målet er å bygge opp et variert “app-bibliotek”, hvor man skal finne apper eller andre typer verktøy som dekker ulike behov. Apper må gjennom en streng vurdering av sikkerhets- og personvernhensyn, og en vurdering av kvalitet, innhold og brukervennlighet. Hensikten er at publikum og helsepersonell skal være trygge på at katalogen kun inneholder apper som er trygge og egnet for formålet.