Notability

Notability er en app som hjelper deg å ta lydopptak og notater for eksempel fra forelesninger.

Notability


Hvordan virker den?

Appen gir mulighet for å ta notater med styluspenn eller tastatur. Du kan også ta lydopptak av forelesninger, for så å ta notater underveis. Senere kan du trykke på notatene for å spole opptak til ulike steder i forelesningen.

Innstillinger/ funksjoner

Appen har mange innstillingsmuligheter. Noen av dem er mulighet for å:

  • velge tema
  • velge notatpapir
  • slå av og på stavekontroll
  • slå av og på rette linjer og formgjenkjenning
  • slå av og på venstrehendt modus
  • justere innstillinger for tekst til tale

Du kan også legge inn bilder, video,  klistremerker, notatlapper og ta PDF av trykte dokumenter. De ferdige notatene kan man systematisere i mapper og dele i andre apper.

Skjermbilde fra appen:

Skjermbilde fra appen Notability som viser tekst, figurer og bilde

Klikk på bildet for å se det i full størrelse

Gjennom “kjøp i app” kan man bl.a. få tilgang på

  • håndskriftgjenkjenning
  • matematikkonvertering
  • planleggere
  • klistremerker

Pedagogisk bruk

Muligheten til å ta notater mens man tar opp forelesninger gjør at appen kan være nyttig for elever og studenter med lese- og skrivevansker.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Mac

Veiledning til bruk av appen

Det finnes en rekke veiledningsvideoer på Youtube om appen Notability.

Tips og ideer til bruk av appen

Tegn skisser eller tankekart mens du lytter til forelesninger. Etterpå kan du repetere med å peke på skissene og høre utdrag fra forelesningen.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser

Relaterte apper

Nebo

Beskrevet av Hilde Fresjarå