MyScript Calculator

MyScript Calculator er en kalkulator som gjenkjenner håndskrift og regner ut svaret automatisk.

MyScript Calculator


Hvordan virker den?

Appen fungerer som en vanlig kalkulator, men det spesielle er at den gjenkjenner håndskrift (finger eller stylus) og gjør denne om til tall og matematiske tegn. Appen kan regne ut oppgavene automatisk, men utregningen kan også aktiveres manuelt. Du kan redigere tegn som allerede er skrevet ved å stryke ut eller skrive over, slik at matematikkoppgaven og svaret endres. I tillegg kan du spare enkelttall ved å skyve dem opp til toppfeltet i appen for senere bruk. Appen regner også ut ukjente tall automatisk, dersom disse angis med et spørsmålstegn.

Innstillinger/ funksjoner

  • Automatisk utregning kan skrus av og på under “Settings”. Slik kan eleven få tid til å regne ut selv – eller i samhandling med medelev/lærer før svaret blir synlig.
  • Appen har innstilling for venstrehendte.
  • Merk at appen gir kun riktige løsningsforslag dersom matematikkoppgavene skrives inn lineært.
  • Merk at du må trykke og holde på et tall før det kan skyves opp til toppfeltet.
  • Historikk i utregninger kan vises i høyre marg.
  • Merk at appen kun kan regne ut tall, ikke bokstaver i for eksempel ligninger.

Appen er gratis, men med mulighet for ekstrafunksjoner (“Immediate Reuse, Memory, History) til 11 kroner.

Pedagogisk bruk

Appen gir mulighet for variert matematikkundervisning. Med denne kan du bruke håndskrift istedenfor taster, og du kan se mønstre i tall og utregninger i appens historikk. Appen kan brukes til ulike talløvelser innenfor de fire regneartene i hele skoleløpet, og den gir mulighet til å spare og bruke ulike tallkombinasjoner i en og samme matematikkoppgave. Den kan brukes av alle, men passer spesielt godt for elever som har særskilt behov for visuell støtte og alternative skriveredskaper.

Kompatibilitet

Kompatibel med Android og iOS.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Talking Calculator Dyscalculator

Apper fra samme leverandør

MyScript MathPad, MyScript Memo, MyScript Smart Note

Beskrevet av Statped