Mod Math

Hvis du har problemer med å bruke blyant og papir når du skal løse et regnestykke, kan denne appen være noe for deg.

Mod Math


Hvordan virker den?

ModMath er laget for iPad, og finnes ikke i utgaver for andre nettbrett eller smarttelefoner. ModMath består av et rutenett, et skjermtastatur med tall og matematiske symboler, og noen ekstra kontroller for import av bilder og eksport av ferdige arbeider. Dette er ikke en kalkulator eller et regnearkprogram. Alle regneoperasjoner skal utføres av deg som bruker appen, og det er meningen at du skal skrive inn regnestykkene som du ville gjort ved hjelp av blyant og papir. Under ser du en skjermdump av appen. Jeg har regnet ut ett gangestykke:

Skjermdump av MathMod. Ruteark hvor et gangestykke er skrevet inn. Skjermtastatur med matamatiske symboler vises.

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Innskriving av regnestykker skjer via skjermtastaturet. Her finner du tall og symboler som du trenger til å løse regneoppgavene. Øverst til venstre på skjermtastaturet ser du en liten pil. Hvis du trykker her, utvider du tastaturet, og du får tilgang til flere symboler. Noen av tastene i tastaturet har en liten hvit prikk i nederste venstre hjørne. Trykker og holder du her får du velge mellom flere symboler. Se en skjermdump under:

skjermtastaturet i Modmath. Det vises en rute med alternative symboler.

Klikk for å vise bildet i full størrelse.

Her kan du velge hvor du skal plassere de små tallene du skriver inn når du får tall i mente i for eksempel en addisjoneoppgave.

ModMath kan du også bruke til å løse ligninger og skrive inn formler

ModMath er i utgangspunktet en gratis app, men ved å betale 44 kr. ekstra, får du mulighet til import av bilder og du får flere symboler å velge mellom. Du får også mulighet til å sette inn notater i rutearkene.

Innstillinger/ funksjoner

Lukk dokumentet du arbeider med, og du vil bli sendt til et vindu hvor du får en oversikt over  dine ModMath documenter, og du får mulighet til å opprette nye. Pek på de tre rundingene øverst til venstre for å åpne en meny.

Menyen i MpdMath. Beskrives i teksten under

Klikk for å se bildet i full størrelse.

Dette er menyvalgene du finner her:

  • Donate: Gi penger til utvikleren av appen.
  • Tutorial: Gir en enkel gjennomgang av brukergrensesnittet i appen. Vi anbefaler at du går grundig gjennom denne første gang du bruker appen.
  • Help Center: Åpner en nettside med noen tips om bruk av appen.
  • Mailing list: Sette på en e-postliste for å få informasjon på e-post fra utvikleren.
  • Privacy Policy: Lovpålagt informasjon om hvordan persondata behandles av utvikleren av appen.
  • ModMath Pro: Inforasjon om pro utgaven av appen. Som nevnt over tilfører den noen funksjoner.
  • Advanced settings: Endre retning for markørflytting-

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikleren av denne appen:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Photomath

Beskrevet av Frank Lunde