Mindomo

Mindomo er et tankekartverktøy du kan bruke for å strukturere og organisere innhold du selv legger inn.

Mindomo


Hvordan virker den?

Mindomo er en av fire ressurser i det nettbaserte verktøyet Creaza, som i tillegg består av Cartoonist, MovieEditor og AudioEditor. Mindomo finnes også som app for iPad og for dekstop. Her omtaler vi den nettbaserte versjonen. Mindomo gir deg mulighet til å organisere og strukturere innhold i tankekart. Du kan sette inn bilder, tekst og video samt spille inn lyd. Ved bruk av formateringsverktøyet kan du forandre layout og legge inn notater, kommentarer, bokmerker, lenker og laste opp vedlegg. I Mindomo kan du også samarbeide på samme tankekart med andre i sanntid. Programmet har en enkel og nøytral layout og vil nok egne seg best fra mellomtrinnet og oppover.

Innstillinger/ funksjoner

  • Organiser tankekartene i mapper, søk i kart, importer filer fra Google Drive og Dropbox, del bokmerker fra Evernote, synkroniser via Wi-Fi.
  • Sett passord på kart for begrenset tilgang, tildel oppgaver til elever.
  • Samarbeid i sanntid med andre på samme kart.
  • Spill inn lyd.

Pedagogisk bruk

Bruk av tankekart kan være nyttig for de fleste når det gjelder å strukturere og organisere innhold. Ulike typer innhold, kan være teori, kunnskaper, tanker, oppgaver mm.

For barn og unge som har utfordringer med konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, språkvansker og lærevansker generelt, kan bruk av tankekart gi en ekstra støtte. Tankekart gir mulighet for å organisere informasjon og sette den inn i en struktur som gjør at du får et visuelt bilde og overblikk av innholdet, noe som kan gjøre det lettere å forstå, lære og huske.

I Mindomo kan du skrive inn notater og kommentarer til hver boks (node) i tankekartet. Notatfunksjonen kan brukes for å legge inn ekstra påminnelser uten at det er synlig i selve kartet, og kan være til god hjelp for de som har problemer med konsentrasjon og hukommelse, f.eks. etter en ervervet hjerneskade.

For de som har skrivevansker, kan bruk av lydinnspillingen i Mindomo være nyttig for å lese inn det de vil huske i forbindelse med innholdet.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Se filmen nedenfor for en introduksjon om hvordan Mindomo virker. Filmen er laget av Creaza.

 

Tips og ideer til bruk av appen

  • Språk/tale: arbeid med begrepslæring knyttet til over- og underbegreper, skriv inn tekst og sett inn bilder/video for visuell støtte.
  • Skrivestøtte: bruk Into Words for web og kopier teksten over i tankekartet.
  • Diktering: åpne Mindomo på iPad og les inn tekst via dikteringsfunksjonen til ipaden. Appen på ipaden kan synkroniseres med webversjonen når du er logget på med samme bruker.
  • Omvendt undervisning. sett inn undervisningsvideo, f.eks, fra NDLA (Norsk Digital Læringsarena) og strukturer fagstoff, spørsmål og oppgaver ut fra emnet.
  • Bruk den i arbeid med læringsstrategier, aktivering av forkunnskaper og idémyldring.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Inspiration maps

Beskrevet av Statped