Microsoft Teams

Microsoft Teams er en samarbeidsplattform som gir mulighet for videomøter, chat og fillagring.

Microsoft Teams


Hvordan virker den?

Tjenesten er integrert med virksomhetens abonnementsbaserte Office 365-kontorpakke og inneholder utvidelser som kan integreres med andre produkter (f.eks. Planner, Evernote og Kahoot).

Innstillinger/ funksjoner

Microsoft Teams gir bl.a. mulighet for å

  • opprette team som kan samhandle om oppgaver
  • lage kanaler (emner) innenfor hvert team
  • dele filer i teamet
  • chatte med teammedlemmer eller andre i organisasjonen
  • arrangere videomøter

Pedagogisk bruk

Microsoft Teams brukes som samhandlingsverktøy i skoler.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

På Kunnskapsbanken finner du en forelesning om bruk av Teams fra NAV IT.

MediaLT og Universell har laget en veileder om universell utforming av Zoom og videofunksjonen i Teams.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Zoom Cloud Meetings Whereby - Video Meetings Skype

Apper fra samme leverandør

Microsoft har utviklet flere apper.

Beskrevet av Hilde Fresjarå