MemoAssist

MemoAssist er en kalenderapp som gir oversikt og struktur i hverdagen. Appen er med i NAVs rammeavtale for kalendere og planleggingssystemer.

MemoAssist


Hvordan virker den?

MemoAssist er enkel å bruke, og den benytter både bilder og lyd for å påminne deg om hva du skal. Den kan fjernstyres via Memo Remote, slik at pårørende f.eks. kan legge inn avtaler og hjelpe deg i hverdagen. Du har full frihet til å skrive akkurat det du vil. For hver aktivitet du legger inn kan du legge ved en veiledning som forklarer aktiviteten. I veiledningen kan det legges ved bilder fra den innebygde bildekatalogen eller med egne bilder, det kan også legges ved lydfiler, som du selv spiller inn.

Innstillinger/ funksjoner

MemoAssist er visuell og gir god oversikt over dagen og uken. Dagsoversikten har tydelig visning med blant annet timeglass og klokke. Det brukes fargekoder for de ulike dagene, og dagen i dag markeres. En kan legge inn bilder og lydfiler som er beskriver og underbygge aktiviteten. Dette er et hjelpemiddel som er målrettet mot deg som har ADHD, Asperger, autisme, demens eller andre former for hjerneskade.

MemoAssist kan testes gratis i 30 dager.

Pedagogisk bruk

På nettsidene til Statped kan du lese om pedagogisk bruk av appen:

Statped – MemoAssist

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Brukerveiledning på Hjelpemiddeldatabasen

Tips og ideer til bruk av appen

Editor – muligheter for punktliste

Tilgjengelighet

Bryterstyring AssistiveTouch

Relaterte apper

Mobilize Me HandiKalender

Apper fra samme leverandør

Memo Remote

Beskrevet av Guro Weie