Mearka

Mearka er tegnordbok på samisk. Appen inneholder 1103 tegn. 1000 av disse er de samme som du finner i appen Tegnordbok Mini, men her også visningsord på nordsamisk.

Mearka


Hvordan virker den?

Du kan velge om du vil skrive nordsamiske eller norske ord i søk etter tegn. Både det nordsamiske og det norske ordet vil være synlig sammen med videoen av tegnet.

Innstillinger/ funksjoner

Det samiske tegnspråkmiljøet er begrenset og man kan derfor ikke snakke om et samisk tegnspråk. Det finnes derimot noen tegn som er observert brukt av samiske tegnspråklige. De 103 samiske tegnene som er publisert i denne appen er starten på innsamling og dokumentasjon av tegn som brukes i nordsamiske språkområder. I samiske miljø som bruker tegn, brukes også tegn fra norsk tegnspråk med samisk munnstilling.

I appen Mearka presenteres de 1000 norske tegnene på norsk tegnspråk med norsk munnstilling. De 103 samiske tegnene er med samisk munnstilling. De samiske tegnene skiller seg visuelt fra de norske med en bakgrunn som har farger fra det samiske flagget.

Veiledning til bruk av appen

Video på Youtube fra Statped:

Tips og ideer til bruk av appen

Du kan lage en egen favorittliste med tegn ved å merke tegnet med stjerne. For å bla til neste tegn kan du sveipe fingeren over videobildet.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Tegnordbok apper

Apper fra samme leverandør

Statped har utviklet en rekke apper.

Beskrevet av Statped