MazeMap

MazeMap er en kart-applikasjon for innendørs navigering for steder som støtter dette.

MazeMap


Hvordan virker den?

MazeMap lar deg søke etter alle rom med navn, slik at du lettere kan finne veien. Du kan også få tegnet et forslag til hvor du må gå for å komme fram – til og med hvilke dører og heiser du bør benytte.

Innstillinger/ funksjoner

MazeMap er tilgjengelig på 25 institusjoner i Norge, slik som NTNU, St. Olavs Hospital, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, og flere.

Finn alt du leter etter; Bygninger, rom, toaletter, kontorer, institutter, parkeringsplasser, osv…

Dersom det aktuelle bygget støtter innendørs navigasjon, så kan MazeMap til og med vise deg hvor du befinner deg i etasjen.

MazeMap bruker WiFi-nettverket til å finne innendørs posisjon. GPS brukes utendørs.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tilgjengelighet

Relaterte apper

BlindSquare Entur - Reiseplanlegger Wheelmap

Beskrevet av Elin Svendsen

Elin Svendsen

NAV Hjelpemiddelsentral, Sør-Trøndelag