Math Paper

Math Paper er utviklet for at mennesker med motoriske funksjonsnedsettelser skal kunne utføre matematikkoppgaver på iPad.

Math Paper


Hvordan virker den?

Appen gir tilgang til et skjermtastatur med tall og matematikksymboler som kan benyttes for å sette opp matematikkoppgaver på et regneark.

Innstillinger/ funksjoner

  • Ulike visuelle grensesnitt på skjermtastatur og regneark
  • Tastaturlyd av eller på
  • Ulike fonter
  • Appen er kun på engelsk, og mangler noen norske matematikksymboler (f.eks. kroner). Hvis man ser bort fra dette, kan den også benyttes av norske elever

Tilgjengelighetsalternativer

  • Varighet av trykk for å gjøre valg
  • Piler for å flytte fokus på regnearket
  • Prediktiv makør
  • Appen kan ikke brukes med eksternt tastatur

Appen fungerer med iPadens integrerte bryterstyring og skjermleser, men er ikke godt tilrettelagt for bryterbrukere. Siden den ikke er på norsk, kan den også være vanskelig å bruke med VoiceOver.

Pedagogisk bruk

Denne appen gir mulighet for å utføre matematikk på egenhånd for elever som har motoriske funksjonsnedsettelser. Appen er ikke oversatt til norsk, noe som gjør at den mangler noen norske matematiske symboler. Den kan også være avansert å bruke for elever som trenger et enkelt brukergrensesnitt.

Det er likevel den eneste appen jeg har funnet til nå som gir disse mulighetene. Send gjerne en kommentar hvis du har funnet andre som gir liknende muligheter.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Photomath

Beskrevet av Hilde Fresjarå