Match It Up 1

I denne appen kan små barn trene matching, språk og begreper.

Match It Up 1


Hvordan virker den?

Programmet MatchItUp 1 fremmer barnets evne til matching av like bildemotiver gjennom mange øvelser. MatchItUp er en app i serien MyFirstApps som inneholder mange pedagogiske programmer som stimulerer visuell persepsjon og kognisjon på ulike utviklingsnivå ( 1 ½ – 7 år). Programmene fungerer nonverbalt, men egner seg i samspill med en voksen også godt til systematisk språk- og begrepsstimulering.

Innstillinger/ funksjoner

MatchItUp og de andre programmene i MyFirstApps har tydelige bildemotiver, oversiktlige skjermbilder og de er langt på vei selvinstruerende på grunn av en lett gjenkjennelig struktur. I MatchItUp1 skal barnet matche helt like bilder ved å skyve dem opp på hverandre. Hvis man velger hele serien MatchItUp 1,2, 3, finnes gode tilpasningsmuligheter m.h.t. individuelle behov for repetisjoner på samme nivå og gradvis progresjon med økende vanskegrad i form av delvise likheter.

Appen er gratis, men det er tilbud om kjøp i appen.

Pedagogisk bruk

  • Det anbefales å skru av bakgrunnsmusikken og bruke språk istedenfor.
  • I samarbeid med en voksen egner programmene i  MyFirstApps serien seg godt til systematisk og målrettet kognitiv stimulering av grunnleggende kognitive funksjoner (matching, kategorisering, sortering, sekvensiering m.m.)  og til stimulering av språk- og begrepsutvikling.  For eksempel kan man arbeide målrettet og systematisk med utvidelse av barnet ordforråd og med utvikling av begrepssystemer vedr. farger, størrelser, rom/retning, tilhørighet, sekvenser, mønstre m.m.
  • Det advares mot en mekanisk bruk av programmene uten at voksne har en plan for hva som skal læres og hvordan. Læringspotensialet ligger i samarbeidet mellom barnet og en voksen.
  • Appen kan i tillegg til individuell spesialundervisning brukes i en liten barnegruppe for å fremme samarbeid og sosialt samspill. Mangfoldet i utvalget av aktiviteter tilrettelegger godt for at flere barn kan ha felles oppmerksomhet på skjermen samtidig som de lærer å ta tur, å lære av hverandre som modeller m.m.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Video fra Rani Friedman på Youtube:

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Same Same - Match identical items Sorting Puzzles for Kids

Apper fra samme leverandør

My First Apps har en rekke apper som trener grunnleggende begreper.

Beskrevet av Anke Welhaven