Illustrasjon for mangfold i mai med mange forskjellige personer. En av dem holder et Prideflagg

Mangfold i mai

«Mangfold i mai» er en arrangementsserie fra NAV rundt mangfold, inkludering og universell utforming.

Arrangementsserien består av en kombinasjon av forskjellige foredrag, workshops, kurs og interaktive fagdager gjennom hele mai. De fleste arrangementene er både digitale og åpne for alle, også deg som ikke jobber i NAV.

Mangfold i mai.no