Lingit STL+

Lingit STL+ er en læringsapp for elever som skal lære å lese og skrive. Bokstaver, ord og setninger leses høyt etter hvert som man skriver.

Lingit STL+


Hvordan virker den?

Appen leser opp bokstaver, ord og setninger etterhvert som man skriver. Appen gir også mulighet til å lime inn bilder.

Innstillinger/ funksjoner

Tekst og bilder

  • Skrifttype.
  • Farge på opplest tekst og bakgrunn.
  • Automatisk stor forbokstav etter punktum, utropstegn, spørsmålstegn og andre tegn som avslutter en setning.
  • Lim inn bilder fra kamerarullen på iPaden.

Opplesning

  • Velg mellom å lese bokstavlyd eller bokstavnavn.
  • Velg mellom ulike bokstavstemmer (6 valg – hvorav 2 er barnestemmer).
  • Bokstavene kan også leses opp med skarre-r (Arnstein).
  • Velg hastighet på opplesning av tekst.
  • Egne talesynteser/opplesing på nynorsk og bokmål.

Deling

  • Dokumenter kan sendes på e-post, skrives ut eller lagres som pdf.

Pedagogisk bruk

STL+ står for «skrive seg til lesing med talende tastatur». Elevene jobber med oppdagende skriving gjennom teknologi og i dialog med lærer. Metoden går ut på at eleven får lest opp bokstavlyden når de bruker tastaturet og får dermed utforsket bokstaver, ord og setninger utfra eget ståsted.

Metoden benyttes i den første skriveopplæringen i mange skoler. For elever med kommunikasjonsvansker som ikke kan lydere selv, er også metoden nyttig.

Metoden benyttes også av barn og voksne som har norsk som andrespråk.

Her kan du lære mer om metoden:

Statped – STL+

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Appen har en god brukermanual. Se under ?-knappen i menyen.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Skoleskrift 2 Skriv og Lær HD Smash HD

Beskrevet av Hilde Fresjarå