blid gutt som ligger på gulvet med nettbrett

Lese- og skrivestøtte på iPad

Statped har utviklet et nettkurs om lese- og skrivestøtte på iPad. Her får du tips til hvordan du kan tilrettelegge undervisningen, også hjemmeundervisningen, for elever med lese- og skrivevansker. Kurset er åpent for alle, og ligger på nettstedet til Statped.

Statped – Lese- og skrivestøtte på iPad