Les Plus

Les Plus er en app som stimulere til lesing gjennom lydstøtte på enkeltbokstaver og økt begrepsforståelse.

Les Plus


Hvordan virker den?

Les Plus er en videreutvikling av appen Les HD. I Les Plus kan du legge inn egne ord og bilder. Det gjør at appen kan tilpasses den enkelte elev både ut fra ferdighetsnivå, interesse og fag.

Innstillinger/ funksjoner

Appen har en veldig god veileder som beskriver både hvordan du legger inn nye ord og begreper og metodisk bruk. Denne veilederen anbefales å ta i bruk for å raskt kunne utnytte mulighetene som ligger i programmet. Veilederen har visualisert innholdet på en god måte og er lett å bruke. Den kommer automatisk opp første gang du starter appen.

Det genuine med appen er at du får direkte tilbakemelding på lydene i ordet. Det gjør at du ser bokstaven og hører lyden samtidig og med en gang. Lydene leses opp ved å la fingrene gli bortover bokstavrekken. Dette vet vi gir gode muligheter til å automatisere bokstav-lydforbindelsen og dermed knekke lesekoden.

Pedagogisk bruk

Les Plus kan brukes for personer med svake avkodingsferdigheter, dvs usikre lesere. Lærerens ansvar blir å tilrettelegge og støtte eleven slik at lyd- bokstavforbindelsen kommer i riktig tempo. Hvis appen har for høyt tempo må læreren lydere og trekke sammen bokstavene i samspill med eleven, og i elevens tempo.

Det kan være hensiktsmessig å skrive ordene med lydstøtte på bokstavnivå. Dette fører til at lyd-bokstavforbindelsen lett kan tilpasses elevens tempo. Ordene som legges inn i programmet, og som det skal trenes på, må være motiverende og valgt ut fra et fag eleven arbeider med.

Enkelte elever klarer ikke å benytte seg av lyderingstøtten appen gir. De er i større grad avhengig av visuell støtte og må lære å lage ordbilder.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Les HD

Beskrevet av Statped