Lenker

 Apper for afasi

Dette er en oversikt over apper som kan være relevante for voksne med afasi. Oversikten er laget av Afasiforbundet i Norge.

AppleVis.com

Dette er et nettsted for blinde og svaksynte som bruker produkter fra Apple. Innholdet er laget av medlemmer, nettstedets redaksjon og inviterte.

Barnevakten.no

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. På nettsiden deres finner du oversikt over foredragstilbud, nyttige artikler og anmeldelser av film, spill, apper og programmer for barn og unge.

Digpsyk

Psykologenes forening for digital helse jobber for å fremme digital helse blant psykologer. Her finner du oversikt over ulike helseteknologiske verktøy, nettbaserte selvhjelpsressurser og apper.

Erher.no

Disse nettsidene leveres av Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nettsidene er en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne.

Gari.info

GARI (Global Accessibility Reporting Initiative) er et nettsted som gir informasjon om tilgjengelighet av mobiltelefoner, nettbrett og applikasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemiddelsdatabasen

I Hjelpemiddeldatabasen finner du informasjon om hjelpemidler med tilhørende tekniske spesifikasjoner, bilder, brosjyrer og bruksanvisninger som kan være til nytte for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvakanhjelpe.no

Dette er et nettsted med forbrukerrettet informasjon om ulike løsninger og hjelpemidler for personer som ønsker en mer selvstendig livs- og bosituasjon. Tjenesten leveres av Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten Oslo kommune.

Kunnskapsbanken.net

På Kunnskapsbanken fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging finner du blant annet fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.

Moava – del og lær

På dette nettstedet finner du lenker til læremidler fra barnehage til 10. trinn. Her finner du også oversikt over mange apper til skolefag.

Pappasappar.se

På Pappasappar får du oversikt over spill og apper for barn. Nettstedet er på svensk, men du kan søke etter apper med norsk tale.

Skolappar.nu

Skolappar.se er et svensk nettsted der lærere skriver om apper til bruk i undervisning. Her kan du søke på apper til ulike fag.

SmartJa

SmartJa er et nettsted om smarttelefoner. Her finner du informasjon om ulike telefoner og hvordan du gjør forskjellige ting.

Spill deg bedre!

Spill deg bedre! er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for slagrammede og Sunnaas Sykehus.

Statped.no

Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner.

Verktøykatalogen fra Helsenorge

Verktøy kan være et nettkurs, app eller video som hjelper deg å mestre din helse- og livssituasjon.