Smash HD

Lag tekster med appen Smash HD og få lest opp bokstavlyd, ord og setninger mens du skriver.

Smash HD


Hvordan virker den?

Smash HD er en enkel tekstbehandler. Appen kan brukes i lese- og skriveopplæring med STL+-metodikken. Den har mange støttefunksjoner og andre funksjoner som gjør at du kan dele og hente innhold med andre apper. Smash HD er beregnet på småtrinnet, men kan også brukes av yngre eller eldre, spesielt siden utseende er aldersnøytralt.

Appen bruker en skrifttype tilsvarende den du lærer å skrive for hånd. Smash HD kan lese opp lyd for lyd mens du skriver, lese opp ord når du trykker på mellomromstasten og hele setningen etter tegnsetting. Du kan også velge å få ordene markert etter hvert som de leses opp.

Les brukermanual for appen (issuu.com).

Innstillinger/ funksjoner

 • Opplesning av bokstavlyd
 • Opplesning av ord og setninger
 • Stavekontroll
 • Hjelpelinjer
 • Markering av ord
 • Tekststørrelse – 6 ulike nivåer
 • Bildestørrelse
 • Talehastighet
 • Lagre bilde i kamerarull (trykk og hold på bildet)
 • Egen fontliste og mulighet for å legge inn egne fonter
 • Ta inn Memojis – størrelse kontrolleres av  skyvebryter
 • Støtte for import og avspilling av ulike filformater. For eksempel Powerpoint
 • Muligheter for design og eksport av bokstavplakater og bokstavhus

Pedagogisk bruk

Å skrive seg til lesing med lydstøtte (STL+) har vist seg å være en god metode for å lære seg å lese. Med Smash HD får du lest opp bokstavlyder, ord og setninger mens du skriver. Dette kan hjelpe deg til å bli bevisst på hvordan ord er satt sammen av lyder. Å koble lyder sammen med tilhørende bokstavtegn er en viktig ferdighet når du skal lære å lese og skrive. I Smash HD kan du sette inn bilder i dokumentet og bruke dem som utgangspunkt for tekstproduksjon.

Les mer om STL+ og bruk av teknologi i skriveopplæringen.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Bruksanvisning er tilgjengelig via Facebook-gruppen “Læringsteknologi 2020”.

Tips og ideer til bruk av appen

 • Ta bilder av ting som begynner på bokstaven/lyden du øver på. Skriv ord og setninger til bildet.
 • Kan brukes i alle fag.
 • Overfør tekst/bilder til andre apper.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Skoleskrift 2 Lingit STL+ Skriv og Lær HD

Beskrevet av Statped