far og sønn spiller på nettbrett

Kursrekke om tilgjengelighet i iPad og iPhone

I denne kursrekken fra NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken får du en innføring i tilgjengelighetsfunksjonene som er innebygget i alle iPad-er og iPhone-er. 

Spesialpedagog Frank Lunde, som deltar i redaksjonen til Appbiblioteket er kursholder. Han vil også fortelle om noen apper som kan være nyttige. Hvert kurs vil vare ca 1 til 1,5 time og er på Teams. Lenke til påmelding finner du på nav.no.

For å ha nytte av innholdet i kursrekken bør du kjenne litt til hvordan man bruker denne type enhet på vanlig måte. Kursrekken er ikke ment å gi en dypere innsikt i hvordan man kan tilrettelegge nettbrettet eller smarttelefonen for personer med ulike behov. Målet er at du skal få en kjennskap til hva som er mulig, slik at det blir lettere å lære mer om det området som du har behov for å kunne.

Kurs 1: Lese- og skrivestøtte i Pad og iPhone

Tid: 6. mai 2021 kl 12.00 til 13.30

Innhold:

 • Tilrettelegge skjermbildet
 • Opplest innhold
 • Diktering
 • Apper for innskanning av tekst
 • Dedikerte apper for dyslektikere
 • Alternative programvaretastaturer

Informasjon om kurset på nav.no

Kurs 2: Mus og tastaturbetjening

Tid: 20. mai 2021 kl 12.00 til 13.30

Innhold:

 • Bruke mus sammen med iPad eller iPhone
 • Bruke eksternt tastatur sammen med iPad eller iPhone
 • Full tastaturtilgang

Informasjon om kurset på nav.no

Kurs 3: Hvordan bruke iPad eller iPhone når du har vansker med å berøre skjermen

Tid: 25. mai 2021 kl 12.00 til 13.30

Innhold:

 • Trykktilpasning
 • Hvordan betjene iPad eller iPhone med stemmen
 • Siri
 • Diktering og talekontroll

Informasjon om kurset på nav.no

Kurs 4: Betjene iPad med bryter

Tid: 27. mai 2021 kl 12.00 til 13.30

Innhold:

 • Enkel bryterstyring av musikk/film og enkle bryterstyrte apper
 • Bryterkontroll av hjemskjerm og tilgjengelige apper
 • Emulere trykk og bevegelser på berøringsskjerm med brytertrykk
 • Alternative skannemetoder
 • Eksempler på spill og andre apper som kan egne seg til bryterkontroll

Informasjon om kurset på nav.no

Kurs 5: Tilrettelegge iPad og iPhone til personer med synshemminger

Tid: 21. juni 2021 kl 12.00 til 13.30

Innhold:

 • Optimalisere skjermbildet med økte kontraster og større skrift
 • Bruk av forstørringssystemet Zoom
 • Bruke skjermleseren VoiceOver

Informasjon om kurset på nav.no