Tre elever med nettbrett. Foto

Kodeverktøy – tilgjengelighet for elever med synshemning

I denne veilederen fra Statped vurderer de tilgjengeligheten til ulike kodeverktøy med tanke på hvordan de vil fungere for synshemmede og hvordan de vil fungere sammen med hjelpemiddelteknologi som skjermleser og skjermforstørring. Primærmålgruppa er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen.

Statped – Kodeverktøy – tilgjengelighet for elever med synshemning