Søketips tilgjengelighet

Bryterstyring

Krysser du av dette valget i søkeskjemaet, vil du finne apper som kan benyttes sammen med bryterstyringen som er innebygget i operativsystemet i nettbrett og smarttelefoner. Bryterstyring er laget for personer som har så store motoriske vansker at de ikke kan betjene nettbrettet ved hjelp av berøringsskjermen eller tastatur. Ved hjelpe av Bluetooth kan men koble til eksterne brytere som kan brukes til å betjene nettbrettet. Du kan koble til en eller flere brytere. I nettbrettets/smarttelefonens innstillingspanel kan du aktivere bryterstyringen og endre innstillingene for bryterstyringen.

En app som du finner når du krysser av på dette punktet kan bryterstyres av at bryterne betjener en markør som flyttes mellom objektene i appen. Apper som ikke har denne muligheten blir ikke tatt med i dette søkekriteriet.

Her finner du en beskrivelse av bryterstyring på iPhone og iPad i Kunnskapsbanken.

Bryterstyring finnes i iPad/iPod/iPhone med versjon 7 eller nyere og i de fleste Android enheter med versjon 5.0 eller nyere. Her kan du lese mer om hvordan du aktiverer bryterstyring i iOS/iPadOS og Android:

Skjermleser

En skjermleser er en tilgjengelighetsfunksjon som er innbygget i Apple og Android enheter. Skjermleseren er laget for at personer med synsvansker eller store lesevansker skal kunne benytte nettbrettet eller smarttelefonen. Skjermleseren endrer bruksmåten til nettbrettet og den legger til en ny lydstøtte og mulighet for å benytte punktleselist sammen med nettbrettet eller smarttelefonen. For de som kun kan eller foretrekker å benytte tastatur i betjeningen av enheten, gjør skjermleseren det mulig å ha tilgang til all betjening via tastaturet.

En app som dukker opp når du krysser av for dette valget vil kunne gi brukere av skjermlesere all nødvendig informasjon fra appen i lyd eller punkt og vil kunne betjenes via tastatur eller gester på skjermen

Skjermleseren i iOS/iPadOS heter VoiceOver og i Android heter den TalkBack. Punktskriftbrukere må installere et tillegg for å kunne benytte leselist i Android. Dette heter BrailleBack. Her kan du lese mer om skjermlesere i Android og iOS/iPadOS :

Zoom

Zoom er en tilgjengelighetsfunksjon som er innebygget i operativsystemet til nettbrett og smarttelefoner Zoom er laget for personer med synshemming. Zoom aktiveres i enhetens system meny og lar deg forstørre deler av skjermen slik at den blir lettere å se. Ved hjelp av Zoom kan du også endre hvordan farger vises på skjermen slik at nettbrettet/telefonen lettere kan benyttes av personer med ulike behov for kontrast/lysstyrke og fargepreferanser.

Apper som vises når dette søkevalget er krysset av vil kunne være mulig å benytte sammen med Zoom. Det betyr at fargevalget i appen ikke vil gjøre det umulig å bruke den dersom man endrer fargeinnstillingene i Zoom, og markører og viktig informasjon ikke blir borte når skjermbildet endres mens Zoom er aktivert.

Smartklokke

Det finnes i dag smartklokker som kommuniserer med operativsystemet og apper i smarttelefonen. Apple har en serie klokker som heter AppleWatch og det finnes en rekke produsenter av klokker som kan kommunisere med Android telefoner. Dersom dette søkevalget er krysset av i søkefeltet vil det dukke opp apper som har tilleggsapper som installeres på en smartklokke som er tilknyttet smarttelefonen. Dette kan gi tilgang til data i telefonen som f.eks. kalenderdata, musikk, samtaler og mye mer.