Camera Kaleidoscope

Dette er en app som gir muligheter til å ta bilder som lages som i et kaleidoskop.

Camera Kaleidoscope


Hvordan virker den?

Et kaleidoskop er et optisk instrument. Opprinnelig besto det av en spesielt utformet speildel og fargede biter av tre eller plast. Ved å se gjennom instrumentet, kunnne man oppdage ulike symmetriske figurer ettersom bitene beveget seg. I dennne appen oppnår man en liknende effekt gjennom telefonen eller nettbrettets kamera.

Innstillinger/ funksjoner

  • Bruk enhetens kamera bak eller foran (ta selfie).
  • Lagre bildet i kamerarullen.

Pedagogisk bruk

På Statped.no finner du et eksempel på hvordan denne typen apper brukes i undervisningen.

Videoen er en del av en artikkel som viser hvordan iPad brukes i prosjektundervisning i en 1. klasse.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Hilde Fresjarå