Jodacare

En digital kontaktbok som bidrar til å styrke samhandling mellom pårørende og hjelpere i tilfeller der bruker ikke selv har forutsetning for å delta aktivt.

Jodacare


Hvordan virker den?

Appen er utviklet av pårørende til en mor med demens fordi hun så behovet for bedre informasjon om hva som skjedde rundt moren.

Innstillinger/ funksjoner

Pårørende, hjelpere og bruker selv kan alle legge inn informasjon i appen som har:

  • Kalender: En felles kalender som handler om brukers hverdag og avtaler. Alle kan legge inn nye avtaler.
  • Beskjeder: Beskjedene kan markeres som viktige og vil da gi push-varsler til telefonen. Innlegg fra andre kan ‘likes’ og kommenteres.
  • Bilder: Som en tilleggsfunksjon til beskjedene kan man dele bilder.
  • Profil: Det skal lages en profil på hovedpersonen. Der kan man fortelle om hens liv og historie. Også på pårørende og hjelpere kan det lages profil med bilde slik at det er lett å se hvem som kommenterer og hvilken rolle de har.

Hjelpere kan ha flere brukere på sin versjon av appen.

Det er viktig å vurdere personvern når man tar i bruk apper for å formidle informasjon mellom arenaer. Du finner vanligvis informasjon om personvern i appbutikken der du laster ned appene. Sensitiv informasjon skal ikke sendes via appen.

Pedagogisk bruk

Ofte føler både pårørende og hjelpere at informasjon kunne vært gitt på en bedre måte og JodaCare kan brukes for å avhjelpe det.

Appen beskrives av pårørende og hjelpere som ‘intuitiv, lett å lære og lett å huske hvordan den brukes’. Pårørende gis mulighet til å ta ansvar og delta uten å ha følelsen av å mase. Likevel krever appen at den brukes aktivt av både pårørende og hjelpere og at alle er motiverte til å bruke den.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android. Kan også brukes i nettleser.

Veiledning til bruk av appen

www.jodacare.no ligger det informasjon.

PåYoutube er det flere videoer med enkel informasjon om hvordan appen brukes, blant annet denne:

Tips og ideer til bruk av appen

Bruker kan logge inn på JodaBook på sitt nettbrett og delta med denne forenklede versjonen av JodaCare. Denne appen finnes også til iOS.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Moment Diary (journal) Memoria

Apper fra samme leverandør

Jodabook

Beskrevet av Kirsti Rystad