Jeg kan! Læringsmappen

Denne appen er utviklet for å systematisere og dokumentere elevens kunnskaper knyttet til arbeid og hverdagsliv.

Jeg kan! Læringsmappen


Hvordan virker den?

Jeg kan! er til hjelp for elever og lærere til å systematisere og dokumentere elevens kunnskap. Eleven kan skaffe seg oversikt over hva som kreves for å utføre en arbeidsoppgave eller aktivitet. I tillegg får læreren oversikt over hva eleven har lært og hva som må øves mer på.

Innstillinger/ funksjoner

Appen kommer på norsk bokmål, Widgit symboler og/eller norsk tegnsspråk. Man kan også legge inn egne bilder og videoer.

Pedagogisk bruk

  • Appen kan dekke kunnskapsmål innenfor lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning, digital kompetanse og ADL-ferdigheter.
  • Oppgavene til eleven blir gitt som en påstand (til CV) eller som ord (til Ordbank) og eleven svarer med «Jeg kan», «Øve mer» eller «Kan ikke».
  • Man registrerer ferdigheter i en ferdig digital CV. Denne kan sendes digitalt (.pdf) eller skrives ut i papirform.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Instruksjonsvideo fra Signo på Youtube.

Tips og ideer til bruk av appen

I november 2020 kom det en oppdatering av appen med endring av navn på kategoriene. Andre nyheter er at ord nå sorteres alfabetisk i ordbanken. For elevene har det blitt større “hjem-knapp” og “logg av” som gjør det lettere å treffe dersom man har en synsutfordring.

Spørsmål om – eller feil i appen kan mailes til jeg.kan.laeringsmappen@signo.no  

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Beskrevet av Charlotte Iversen