iTranslate Voice

iTranslate Voice er en app som oversetter tale fra et språk til et annet, også mellom enheter.

iTranslate Voice


Hvordan virker den?

Appen oversetter tale mellom mange språk. Den er ideell til bruk i fremmedspråk- eller engelsktimer, både i spesialpedagogisk sammenheng og i elevgrupper generelt. Den egner seg godt for elever som skal lære seg grunnleggende norsk, men den kan også brukes av barn eller voksne som trenger hjelp til å oversette. Det finnes en annen variant av appen til bruk med skriftspråk. Den heter iTranslate. Det spesielle med Voice-versjonen er at den registrerer tale istedenfor skrift, og at den oversetter ved hjelp av talegjenkjenning. I tillegg har iTranslate Voice funksjonen “AirTranslate” som tillater oversettelse mellom for eksempel to iPader.

Innstillinger/ funksjoner

  • Man kan laste ned “Offline-stemmer”, slik at appen kan brukes uten tilgang til internett.
  • Hvis man rister på enheten, gjentar appen den siste oversettelsen.
  • Over 40 ulike språk.

Pedagogisk bruk

Bruk av oversettelsesprogrammer er nyttig for de fleste elever. Det spesielle med iTranslate Voice er at du kan snakke til appen og få det du sier lest opp på et annet språk. Den kan dermed gi både auditiv og visuell støtte til barn eller voksne som har utfordringer med selv å skrive ord og setninger. I språkfagene kan elever med lese- og skrivevansker beherske språket godt muntlig. Disse vil ha god hjelp av en slik app til også å produsere tekst. I denne appen kan du lese inn ordet eller setningen du vil ha oversatt, og få oversettelsen skrevet og opplest på et selvvalgt språk. Dette kan være nyttig i muntlig kommunikasjon i gruppe- eller klassesammenheng, eller som støtte i skriftlig produksjon.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

  • Språk/tale: Diktér ord eller setninger, og la appen oversette til et selvvalgt språk (NB: Merk at setninger må leses ganske tydelig og rolig for at appen skal registrere korrekt oversettelse.)
  • Kommunikasjon: To og to elever kan kommunisere med hverandre på to ulike språk, og med hver sin enhet, via “AirTranslate”.
  • Prøv “Phrasebook”. Ord, uttrykk eller setninger kan skrives inn i en ord- eller setningsbank. Disse kan så oversettes til ulike språk.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser

Relaterte apper

Voice to Voice Interpreter

Beskrevet av Statped