eldre kvinne i rullestol med nettbrett sittende ved bordet

iPad som hjelpemiddel ved afasi

«Kommunikasjon er så mangt» er et modell-prosjekt som er finansiert gjennom ExtraStiftelsen med Afasiforbundet som søkerorganisasjon. Resultat av prosjektet er  idehefte og film om bruk av iPad som hjelpemiddel ved afasi.

Afasiforbundet – iPad som hjelpemiddel