Eldre par med nettbrett i sofaen. Foto.

Kommunikasjonshjelpemidler for personer med afasi

Her finner du lenker til informasjon om kommunikasjonshjelpemidler for personer med afasi.

Spesialpedagog Jane Svartskuren fra Sunnaas sykehus har nylig skrevet en artikkel i Kunnskapsbanken om erfaringer med kommunikasjonshjelpemidler for personer med afasi.

«Kommunikasjon er så mangt» er et prosjekt fra afasiforbundet. Resultat av prosjektet er  idehefte og film om bruk av iPad som hjelpemiddel ved afasi.

I Appbiblioteket har Statped beskrevet en app som er utviklet for personer med afasi eller andre ordletingsvansker; Dagligliv Afasi-App.

Statped har også samlet en oversikt over apper og programvare som kan være nyttige for personer med afasi.

Du finner oversikt over apper for alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) i denne artikkelen.