IntoWords

IntoWords er en app som kan lese opp tekst og gi ordforslag og skrivehjelp. Det er også funksjoner som lar deg ta bilder av tekst og gjøre en tekstgjenkjenning slik at den kan leses høyt med talesyntese.

IntoWords


Hvordan virker den?

Med IntoWords på iPad kan du diktere på engelsk og norsk ved å bruke dikiteringen i Siri. For å få dette til, trykker du på mikrofonsymbol på tastaturet. Nå kan du snakke inn engelsk tekst, og den blir gjenkjent og skrevet ned. Hvis du bruker talesyntesen i IntoWords, kan du kontrollere teksten. Dette kan være en god måte for dem som sliter med andrespråk, og som skal uttrykke seg skriftlig.

Opplesningen av tekst gir deg mulighet til å kontrollere det du har skrevet, og det er også mulig å få lest opp PDF- filer som importeres i programmet.

Innstillinger/ funksjoner

Appen kan brukes til:

  • Opplesing av tekst du skriver
  • Opplesning av PDF
  • Skrivehjelp, både prediksjon og opplesing av foreslåtte ord
  • Trening av lyd-bokstav-forbindelser
  • Tekstgjennkjenning (OCR)

Pedagogisk bruk

I begynneropplæring kan du sette programmet til å lese opp bokstavlyden hver gang du trykker på en bokstav på tastaturet. Dette er en funksjon som benyttes i «Å skrive seg til lesing +». Eleven leter seg fram på tastaturet og finner rett bokstav. Når ordet er skrevet, kan programmet lese det høyt.

IntoWords er et godt verktøy for alle elever, men det er spesielt godt egnet for elever med lese- og skrivevansker.

IntoWords for iOS har også en ordbokfunksjon hvor ord og forklaringer blir lest opp. Dette kan være et nyttig verktøy for elever med språkvansker. I ordboken er også eksempler på bruk av ordet lagt inn slik at det er lettere å være sikker på at du har skrevet det ordet du mente.

Når du har skrevet ferdig en tekst kan du få den lest høyt, og på den måten sikre at det er god sammenheng og flyt. Dette er en nyttig funksjon for elever med lese- og skrivevansker, da disse elevene ofte bruker mye av sin kapasitet på selve skrivingen, noe som kan gå på bekostning av innholdet og “den røde tråden”.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Android.

Tips og ideer til bruk av appen

Med IntoWords på iPad kan du diktere på engelsk og norsk ved å bruke dikiteringen i Siri. For å få dette til, trykker du på mikrofonsymbol på tastaturet. Nå kan du snakke inn tekst, og den blir gjenkjent og skrevet ned. Hvis du bruker talesyntesen i IntoWords, kan du kontrollere teksten. Dette kan være en god måte for dem som sliter med andrespråk, og som skal uttrykke seg skriftlig.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Skoleskrift 2 Lingit STL+

Apper fra samme leverandør

IntoWords Pocket (tilpasset iPhone)

Beskrevet av Statped