iMovie – videoredigering på iOS

Med iMovie kan du lage video du kan bruke i tilrettelegging av lærestoff med visuell og auditiv støtte. Du kan tilpasse til individuelle behov og barn/elever kan selv bruke appen i sitt læringsarbeid.

iMovie – videoredigering på iOS


Hvordan virker den?

iMovie er en videoredigerings-app som kan brukes på iPad, iPhone og Mac. Bilder og video konkretiserer lærestoffet. For mange elever med spesielle behov er visualisering avgjørende for å forstå og tilegne seg kunnskap. Video egner seg derfor godt til å tilrettelegge lærestoff. Dette kan gjøres ved å lage oppskrifter, filmer til å forberede seg eller videopresentasjoner til omvendt undervisning.

Med video som verktøy kan barnehagebarn og elever produsere, jobbe aktivt og delta, noe som også støtter opp om innlæringsprosessen. Video er også et format barn og unge er vant med og arbeidsmåten vil både være kjent og motiverende for mange.

I iMovie kan du klippe i filmopptaket, legge inn bilder, tekst og andre effekter og lese inn lyd. Dette gjør at du kan tilpasse innholdet og få et ferdig produkt som ser bra ut.

Pedagogisk bruk

Visualisering gjennom bilde og film er effektive hjelpemidler først og fremst fordi de konkretiserer og gir eksempler på abstrakt fagstoff, som igjen gjør det lettere å forstå og lagre informasjonen i langtidsminnet. For mange elever med særskilte opplæringsbehov vil visualisering være virkemidlet som gjør opplæringen mulig. Dette gjelder blant annet elever med lærevansker, språkvansker, dysleksi, ADHD, Autismespekterforstyrrelser, hørselshemming og psykisk utviklingshemming. Med god synstolkning av innholdet vil du også kunne tilrettelegge innholdet for barn og unge med synshemming.

Les mer om hvordan du kan bruke video under tips og ideer.

Når du lar elevene dine få bruke bilder og video, er de produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Undersøkelser viser at hvis de får bruke video som metode i læringsarbeidet sitt, vil de oppleve økt motivasjon og mestringsfølelse. Bilder og video vil hjelpe dem til å omforme det de lærer, slik at de skjønner det bedre. Da går de mer aktivt inn i læringsprosessen sin, og de vil sannsynligvis bruke en bedre læringsstrategi. Da blir det også enklere for dem å lagre kunnskap i langtidsminnet og øke den faglige innsikten.

Film og video en naturlig del av hverdagen for de som er unge. Mange av dem er kjent med blant annet tutorials på Youtube og bruk av video i sosiale medier. De filmer seg selv og andre. Når du som er lærer, utnytter mulighetene som ligger i å bruke digitale verktøy, blir det ikke så stor avstand mellom skole- og fritidsaktivitetene til elevene dine, og de kan lære mer.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Instruksjonsvideoer  fra Statped på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

Tips og ideer til bruk av appen finner du på nettstedet til Statped

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Beskrevet av Statped