Hørselstesteren

Med Hørselstesteren fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) kan du enkelt sjekke hvor godt du hører og få en indikasjon på om du bør ta en grundigere hørselsundersøkelse.

Hørselstesteren


Hvordan virker den?

Hørselstesteren er en tale-i-støy test utviklet av Hörselskadades Riksförbund (HRF) i samarbeid med Forskningsinstitutet Hörselbron. Den er oversatt til norsk av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/Audiologi (NTNU). Det er en vitenskapelig validert test basert på forskning fra Karolinska Institutet i Sverige og validert for norske forhold ved NTNU/Audiologi. Metoden er velprøvd og har lenge vært i bruk både i Sverige og internasjonalt. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Innstillinger/ funksjoner

Hørselstesteren fungerer best med hodetelefoner. Tast inn kjønn og alder, og start testen.

I testen får du høre ord som leses opp i tilfeldig rekkefølge med støy i bakgrunnen. Støyen er konstant, men stemmen som leser opp ordene varierer i styrke etter hvordan du svarer.

Hørselstesteren gir en indikasjon på om du hører normalt eller dårligere enn normalt, men gir ikke et endelig svar på hvordan det står til med hørselen din. Hvis resultatet viser at du hører dårligere enn normalt bør du bestille time for en grundig hørselsundersøkelse hos øre-nese-halsspesialist. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning. Hvis du opplever at du hører dårlig i ulike situasjoner i din hverdag bør du bestille time for en grundig hørselsundersøkelse uavhengig av resultatet av denne testen.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

HLF har også utviklet en hørselstester for barn: «Lyders Lyder». Testen er designet som et dataspill og bør gjennomføres sammen med en voksen.

HLF – Lyders Lyder

Tilgjengelighet

Beskrevet av Hilde Fresjarå