Haptics: Pocket edition

Appen gir oversikt over signaler i Haptisk kommunikasjon som benyttes som støtte for personer med synstap og kombinerte syns- og hørselstap.

Haptics: Pocket edition


Hvordan virker den?

Våre omgivelser er i en konstant forandring, og disse endringene er ikke alltid like enkelt å fange opp når våre syns- og hørselsinntrykk reduseres.

Haptisk er et supplerende kommunikasjonsverktøy som består av signaler som gis ved berøring og beskriver omgivelser, personer, reaksjoner og følelser. Haptisk kan også brukes som et alternativ til tradisjonell ledsagelse av kombinert syns- og hørselshemmede, døvblinde og synshemmede.

Denne appen viser signalene med bilder, video og tale.

Formålet med appen er å organisere og presentere en standardisert metodikk for Haptisk kommunikasjon slik at alle kan bruke denne metoden på en enhetlig og forutsigbar måte.

Innstillinger/ funksjoner

Signalene er beskrevet på norsk og engelsk.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Veiledning til bruk av appen

Hapti-Co ble opprettet høsten 2008, og består av offentlig godkjente tolker for døve og døvblinde. På deres nettsted kan du lese mer om Haptisk kommunikasjon.

Tilgjengelighet

Skjermleser

Beskrevet av Hilde Fresjarå