Happenings – Cause and Effect

Appen gir støtte for begrepsforståelse og forståelse for årsak - virkning.

Happenings – Cause and Effect


Hvordan virker den?

Appen inneholder en rekke miljøer som bygges opp trinn for trinn. Brukeren kan peke hvor som helst på skjermen for å bygge opp bildet. Når bildet er ferdig bygget, vises en animasjon, lyd og musikk.

Innstillinger/ funksjoner

  • Velg tema (musikk, dyr, yrker eller sport)
  • Velg miljø innenfor hvert tema
  • Velg bakgrunnsmusikk (av eller på)
  • Velg detaljer i bildet (av eller på)

Pedagogisk bruk

Appen er utviklet for barn som trenger å trene på begrepsforståelse og forståelse for årsak – virkning. Bildene er aldersuavhengige, så appen kan også benyttes av voksne som har behov for denne treningen.

Appen har tydelige tegninger med klare farger og konturer, noe som gjør at tegningene og animasjonene appellerer til mange. Flere av animasjonene har en humoristisk vri, noe som også bidrar til at mange liker denne appen.

Programmet har eksistert i mange år som PC-program, og jeg har brukt det i undervisning med elever med kognitive funksjonsnedsettelser. Det fungerer også godt som app, men jeg savner noen innstillingsmuligheter som fantes i det tidligere programmet, f.eks. at man kunne låse animasjonen i en viss tid før den ble avbrutt.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tips og ideer til bruk av appen

Appen egner seg til å overføres til en stor skjerm – f.eks. en Smartboard eller Apple-TV. Det kan bidra til å skape felles fokus i en gruppe.

Appen fungerer godt med innebygget bryterstyring i iOS. Siden denne appen er enkel og oversiktlig kan den egne seg for barn som skal trene på å bruke brytere i iOS.

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

Fiete Peeping Musicians

Apper fra samme leverandør

Leripa har utviklet en rekke apper og spill for barn.

Beskrevet av Hilde Fresjarå