Guldal Lále

Guldal Lale er en app for å utvikle lytteferdigheter. Appen skal støtte lytte- og talespråk-utviklingen for barn med hørselsvansker. Den kan også være anvendelig for barn som skal lære seg nordsamisk.

Guldal Lále


Innstillinger/ funksjoner

  • Alle oppgaver i Guldal Lale har lytting som mål, og blir presentert auditivt.
  • Man kan velge om oppgavene skal presenteres av en kvinne- eller mannsstemme. Kvinnestemmen snakker Karasjokdialekt, mannsstemmen snakker Kautokeinodialekt.
  • Gjentakelsesknapp for å få høre ordet/ordene på nytt.
  • I alle oppgavesett kan man velg nivå, fra enkle til mer avanserte. Dette er visualisert med gjennomgangsfiguren Lale.
  • Oppgavene som forekommer innenfor hvert nivå blir presentert i tilfeldig rekkefølge. Dette betyr at det ikke er mulig å velge bestemte ord det skal øves på.

Pedagogisk bruk

Det kan være nyttig at en voksen utforsker programmet sammen med barnet. En voksen vil kunne fungere som en god modell for barnet dersom den voksne og barnet deltar som likeverdige parter gjennom turtaking. Den voksne kan også ledsage lytteoppgavene med tale.

Med lyttetrening er det viktig å ikke begynne på et nivå som er for vanskelig for barnet. Ved oppstart anbefales det først å gå i gang med den største kontrasten, ordrytme, og heller gå raskt gjennom de oppgaver som er enkle for barnet, til man finnet nivået som er passelig utfordrende for barnet. Barn skal oppleve appen som morsom. Oppmuntring, ros og skøy hører derfor til, heller enn korreksjon og kritikk.

Gode lydforhold

Situasjoner med lyttetrening er ofte svært oppmerksomhetskrevende. Det er derfor av største betydning at det tekniske utstyret barnet bruker fungerer perfekt.

Lyttingen må foregå i et støyskjermet rom, og bakgrunnsstøy fra tilstøtende rom og lyder fra andre installasjoner bør minimaliseres. Lytteforholdene bør være optimale.

Når det gjeldet plassering kan det være naturlig å sitte ved siden av hverandre når oppmerksomheten er rettet mot en skjerm. Vær bevisst på hvilken side av barnet du sitter. Er det forskjell på hørselsfunksjonen på barnets ører, anbefales det som regel å sitte ved siden av øret med best funksjon, hvis man ikke skal trene spesielt i forhold til øret som fungerer dårligst.

Guldal Lale handler om lytting på språklyds- og ordnivå. Som oftest vil barn spontant gjenta lyder og ord når de hører disse mange ganger. Talen kommer som et resultat av lyttingen. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et program som trener artikulasjon. En bør derfor ikke legge press på barnet for å produsere tale, og heller ikke være opptatt av å korrigere talen. At Guldal Lale ikke er beregnet på artikulasjonstrening er de første oppgavene i programmet et eksempler på. Her har vi til eks. oppgaven beaiveloddi – láppis (sommerfugl – lam). Et så langt ord som beaiveloddi ville ikke bli presentert tidlig i artikulasjonstrening. Det anbefales likevel at den voksne oppmuntrer, kanskje til og med forventer, lydproduksjon av barnet. Når lyttingen støttes av egen tale gjennom imitasjon, lagres ordet lettere i hukommelsen. Men ikke forvent korrekt uttale, og heller ikke korriger talen. Gjenta ordet korrekt, og understrek de forskjellene oppgaver handler om, f. eks. ulik ordrytme eller ulike vokaler.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS.

Veiledning til bruk av appen

Veiledning fra Statped i bruk av appen:

Tips og ideer til bruk av appen

Det kan være hensiktsmessig at en voksen utforsker programmet sammen med barnet. En voksen vil kunne fungere som en god modell for barnet, og kan stimulere barnet til at det som presenteres blir ledsaget av lydproduksjon og imitasjon.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Lytte

Apper fra samme leverandør

Statped har utviklet en rekke apper.

Beskrevet av Statped