Google Oversetter

Googles app for oversettelser har blitt bedre, og mer intelligent. Oversett til og fra mange ulike språk, ved å skrive inn tekst med tastatur eller for hånd, ved hjelp av tale eller kamera.

Google Oversetter


Hvordan virker den?

Google Oversetter er under stadig utvikling. Appen har blitt bedre til å oversette (ut fra det vi har sett) og den har fått nye og spennende muligheter. Appen kan oversette input i form av tekst skrevet med tastatur eller for hånd, kamera eller tale.

skjermdump av startsiden til Google Oversetter

Klikk på bildet for å se det i full størrelse

Tekst

Øverst på skjermen ser du hvilke språk man oversetter til og fra. Ved å tykke i skrivefeltet under, kan man skrive inn eller lime inn teksten som skal oversettes på språket som er valgt øverst til venstre. Grensen for hvor lang teksten kan være er i følge Google selv 5000 tegn.

Kamera

Trykk på kameraikonet for å åpne kameramodus. Her har du tre faner og velge mellom nederst på skjermen:

  • Umiddelbar: Pek kameraet mot en tekst, og se umiddelbart oversettelsen på skjermen.
  • Skann: Bruk kameraet som en skanner på en tekst. Resultatet av skanningen oversettes til valgt språk.
  • Importer: Hent et bilde av en tekst fra bildedatabasen på enheten din. Teksten blir gjenkjent og oversatt til valg språk.

Håndskrift

Skriv inn tekst med fingeren, en stylus eller Apple Pencil. Håndskriften blir gjenkjent og teksten blir oversatt. Hvis du skriver inn tekst i et annet språk en det du har valgt, foreslår appen å oversette fra det språket i stedet.

Samtale

skjermdump av samtalevinduet i appen Google Oversetter

Klikk for å se bildet i full størrelse

I Samtale kan du snakke i ditt eget språk, og få det du sier oversatt til din samtalepartners språk.

Tale

Snakk inn det du ønsker oversatt, og trykk på mikrofonen når du er ferdig.

Innstillinger/ funksjoner

Oversetter har noen få innstillinger som du finner under fanen “Innstillinger” nederst på skjermen. Noen av valgene her var ikke tilgjengelig via Bryterkontroll på vår iPad.

  • Taleregistrering: Under dette valget kan du velge at oversetter ikke behandler støttende taleresultater.
  • Region for tale: Her kan du velge region for ulike verdensspråk. For eksempel kan du for engelsk velge New Zealand i stedet for standardvalget som er Storbritannia.
  • Oversettelse uten nett: Det er mulig å laste ned ulike språk, for å unngå å bruke internett. Under dette valget ser du hvilke språk som er lastet ned, og du kan slette dem du ikke lenger trenger.
  • Siri snarveier (gjelder bare iOS/iPadOS): Siri lager sin forslag til snarvei ut fra hvordan du har brukt appen. Her kan du se hva Siri har registert, og fjerne mulige snarveier som du ikke vil bruke.
  • Send programstopprapporter: Velg om det skal sendes en rapport til Google når appen krasjer.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Tilgjengelighet

Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

iTranslate Voice Microsoft Lens

Beskrevet av Frank Lunde