GeoGuessr

GeoGuessr plasserer deg et tilfeldig sted på verdenskartet, og du må resonnere deg frem til hvor du befinner deg. Spillet kan brukes i flere fag og kan være et godt utgangspunkt for samtale og kommunikasjon.

GeoGuessr


Hvordan virker den?

GeoGuessr er et enkelt spill som kan brukes for å samtale om ulike steder i verden, klima, språk og miljø. Spillet bruker Google Street View for å ta deg rundt i verden. Du blir plassert i boligfelt, på landeveier eller i byer og må bruke informasjonen om natur, skilt og omgivelser til å finne ut hvor du er. Når du tror du vet hvor du befinner deg, markerer du plasseringen på verdenskartet. Du kan stille inn hvor lang tid du vil ha på å gjette. Du får poeng ut ifra hvor langt du befinner deg fra riktig sted. Ressursen kan brukes individuelt, i samarbeid med andre eller som en konkurranse.

Innstillinger/ funksjoner

GeoGuessr finnes både som nettleserressurs og som app til iOS.

Nettleser

I nettleseren kan elevene logge inn med for eksempel e-post eller Google-konto, men spillet kan også brukes uten innlogging.

App

Du kan velge mellom «single player» eller «pass and play». I «single player» velger du hvor lang tid du vil ha på å gjette. I «pass and play» konkurrerer du med andre og du kan velge om du vil ha like eller ulike oppgaver. Du velger hvor lang tid dere skal ha til å gjette og hvor mange runder dere skal spille.

GeoGeussr er ikke universelt utformet for synshemmede.

Pedagogisk bruk

GeoGuessr kan brukes til å starte samtaler, bygge relasjoner, øve på ord og begreper eller til å trene på kommunikasjon og samarbeid. Spiller elevene de samme oppgavene har de felles utgangspunkt, men har ofte gjort seg ulike tanker for valgene de tar. Dette er det fint å løfte frem, både i grupper og i full klasse. Kanskje noen har gjort seg noen like refleksjoner?

GeoGuessr kan brukes i geografi, samfunnsfag og naturfag knyttet opp til temaer som klima og naturlandskap, kart, geografi, kultur og språk. Elevene kan for eksempel spille med hvert sitt kart, men samarbeide om å finne frem til riktig plass. I nettleserversjonen finnes oppgaver knyttet til ulike temaer, for eksempel Norge, fotballstadioner i Europa og stater i USA. Disse oppgavene kan brukes som forberedelse til temaer klassen skal jobbe med.

Spillet kan også egne seg til bruk i språkfag. De ulike kartbildene kan åpne for å samtale om ulike begreper og temaer og kan gi trening i å gi forklaringer og begrunne valg.

Noen elever i skolen har liten eller ingen motivasjon for skolefag. Lærer eller assistent har mulighet til å bygge bro mellom spillet og fag og GeoGuessr kan derfor være en inngang til læring.

Klikk her for å lese mer om bruk av dataspill i skolen.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS. kan også brukes via nettleser.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

  • Elevene bruker spillet to og to. Den ene eleven ser skjermen og den andre sitter med ryggen til. Eleven som ser skjermen skal forklare til den andre hvordan det ser ut, og sammen skal de forsøke å finne ut hvor de er. Gi gjerne tips til nøkkelord elevene kan bruke for å beskrive området. Dette kan gjøres i ulike språkfag og i naturfag/samfunnsfag.
  • Elevene spiller sammen i grupper. En elev har spillet på sin skjerm. De andre elevene bruker sine enheter til å søke seg frem til hvor på kartet de er plassert. Her kan det være lurt å veilede elevene i hvordan gjøre gode søk.
  • Ved å logge inn i nettleserversjonen kan du spare opp poeng i fellesskap og låse opp flere kart.
  • Lag egne 360 graders bilder med appen Street View. Elevene kan ta bilder og lage egne bildeoppgaver til hverandre, gjerne av steder i nærmiljøet.
  • Med GeoGuessr Pro, som er tilgjengelig med nettleser, kan du lage dine egne kart.
  • Elevene kan ta skjermbilde underveis og lime bildene inn i Book Creator og fortelle hvordan de kom frem til svaret sitt med lydopptak eller video.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Google Street View

Beskrevet av Statped