FTU

FTU er en tilrettelagt turkalender for utviklingshemmede som er utviklet i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT).

FTU


Hvordan virker den?

Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) er et nasjonalt prosjekt i regi av Den Norske Turistforening. Prosjektet er et lavterskeltilbud som gjør det mulig for utviklingshemmede å oppleve glede og sosialt fellesskap i pakt med naturen.

Innstillinger/ funksjoner

FTU-appen er en tilrettelagt turkalender med tilhørende snakkeark som kan brukes av de utviklingshemmede selv og deres nærstående. DNTs turledere legger inn og oppdaterer informasjon om turene i en sentral kalender, og informasjonen blir automatisk tilgjengelig i appen.

Appen er utviklet for å gjøre det enklere å få oversikt over turene som arrangeres av de lokale turistforeningene. I tillegg legger appen tilrette for  bedre kommunikasjon og aktiv medbestemmelse for de utviklingshemmede.

I kalenderen kommer det opp informasjon om turene. Nettbrettet eller telefonen må være tilkoblet interenett for å få oppdatert informasjon om turer.

Det er også utviklet snakkeark med grafiske symboler (PCS). Disse er utviklet for å legge til rette for en grunnleggende kommunikasjon for personer med talespråkvansker. Snakkeark kan sendes videre på e-post.

På DNTs nettsider kan du lese mer om appen:

DNT – FTU

DNT har også en nettside om tilrettelagte turer:

DNT – tilrettelagt

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra DNT på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

FTU bruker også de grafiske symbolene til å lage oversikt over hva som skal skje på turen; såkalte handlingsrekker. Her ser du eksempler på det.

 

De grafiske symbolene som benyttes; PCS kan skrives ut via programvare som f.eks. Boardmaker eller Communicator. Det er utviklet grafiske symboler for de fleste ord i det norske språket.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Hilde Fresjarå