Explain Everything

Explain Everything er en verktøy-app hvor du kan forklare innhold ved hjelp av bilder, tekst, lyd og animasjon. Appen gjør nettbrettet interaktivt, og du kan ta skjermopptak i form av video og lyd mens du forklarer.

Explain Everything


Hvordan virker den?

Appen er produksjons- og formidlingsbasert. Du kan opprette prosjekter med utgangspunkt i en importert fil eIler bruke en ferdig mal. Du kan tegne, sette inn former, tekstbokser, objekter som bilde, video, fil, lyd, musikk, matematikkoperasjoner eller en nettleser. Du kan skalere/zoome inn/ut slik at du har en stor arbeidsflate og du kan legge til flere sider. Ta skjermopptak av forklaringen underveis eller når den er ferdig. Presentasjonene kan deles som video, pdf, bilde eller Explain Everything Prosjekt.

Innstillinger/ funksjoner

 • Dikter inn tekst i tekstboksene.
 • Få lest opp markert tekst ved bruk av talesyntese (i skrivemodus).
 • Låse utvalgte elementer (bilder, bakgrunn etc.) fast på tavlen.
 • Rediger opptak.
 • Del skjermen mens du bruker appen via AirPlay/AppleTV (innenfor samme nettverk)
 • Sett inn nettleser. Dobbeltrykk i nettleseren for å aktivere den i presentasjonen.
 • Bruk «Simple interface» for de som trenger enklere layout i verktøymenyen.
 • Enkel redigering av bilder tatt i appen.
 • Del og bruk via Explain Everything Disocover.
 • Importer presentasjoner fra andre formater, som Keynote eller PowerPoint og presenter dem i appen mens du tar opp stemmen/lyd og legger til andre elementer i opptaket.

Pedagogisk bruk

 • Appen gir muligheter for variert formidling med visuell og auditiv støtte. Dette kan være nyttig for de som har ulike typer språkvansker og sammensatte lærevansker. Den egner seg også godt for elever med lese- og skrivevansker da du kan forklare ved hjelp av lyd, tegninger, tekst, video og bilder.
 • Barn med nedsatt hørsel vil også kunne ha utbytte av appen fordi du kan variere det visuelle innholdet ved å lage video, bilder og tegninger og legge på lyd og tegn som støtte.
 • Explain Everything egner seg godt for å samle og strukturere innhold/tema og lage presentasjoner. Appen gir deg mulighet til å formidle innhold ved bruk av den formen eleven forstår og lærer best på, noe som gjør det lettere å tilpasse undervisningen til de med særlige behov.
 • Elevene kan lage egne presentasjoner hvor de formidler og strukturere kunnskap på den måten som passer de best. Enten det er ved bruk av taleopptak, tekst, bilder, tegninger eller video.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tips og ideer til bruk av appen

 • Ta opptak av presentasjoner av fag/tema og bruk den som en del av metoden omvendt undervisning.
 • Bruk den i matematikkundervisning: Appen har en mal for arbeid med ligninger, grafer og oppgaver knyttet til koordinatsystemet.
 • Matematikkundervisning for visuell støtte til formidling og oppgaver. Sett inn instruksjonsvideo, nettbaserte øvingsoppgaver, skriv inn oppgavetekst og tegn inn forklaringer ved bruk av tegneverktøyet. Legg til auditiv støtte ved bruk av opptaksfunksjonen.
 • Bruk den til å ta skjermopptak av forklaringer/navigasjon på aktuelle nettsteder/nettbaserte læringsressurser.
 • Bruk den til å lage digitale fortellinger.
 • ASK: sett inn bilder av ASK-symboler i presentasjonen og legg til tekst, lyd eller videoforklaringer for visuell støtte.
 • Tegnspråk: ta videoopptak av formidling på tegnspråk. Slik kan barn som bruker tegnspråk også ha nytte av og lage egne presentasjoner i appen.
 • Tegnspråkopplæring. Sett inn nettleser, gå til www.tegnordbok.no. Velg tegn og sett deretter inn passende bilder eller tegninger for visuell støtte.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Statped