Dyscalculator

Dyscalculator er en app som gir hjelp til å forstå tall med tekst, tale og grafisk fremstilling av tallene.

Dyscalculator


Hvordan virker den?

Skriv inn tallet du vil ha regnet ut. Du får opp tekst som benevner tallene, og kan få lest opp tall. Når du snur telefonen vil du få en grafisk framstilling av regnestykket.

Innstillinger/ funksjoner

  • 4 regnearter
  • Benevning av tall
  • Opplesning av tall
  • Grafisk fremstilling av tall

Pedagogisk bruk

For mennesker som har problemer med å forstå tallenes verdi, er funksjonen med å snu telefonen og få en grafisk fremstilling av tallene nyttig.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler på Youtube.

Tilgjengelighet

Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

MyScript Calculator Talking Calculator

Beskrevet av Hilde Fresjarå