ClaroSpeak Plus

Claro Speak er en tekst-til-tale leser for personer med lesevansker eller synshemming.

ClaroSpeak Plus


Hvordan virker den?

Appen kan lese opp tekst i mange format, bl.a kan den omforme foto til redigerbar tekst (OCR).

Innstillinger/ funksjoner

Men ClaroSpeak kan du fotografere en tekst og få den opplest. Appen har tekst til tale med integrert norsk stemme og en enkel måte å få lest opp tekst ved hjelp av telefon eller nettbrett.

Importer dokumenter og PDF-er inn i ClaroSpeak fra e-post, Word, PDF eller andre filer direkte fra Dropbox, eller Google Drive ved å bruke ClaroSpeaks sin Dropbox, og hør innholdet bli lest opp enten med Nuance Vocalizer stemmer eller innebygde stemmer i iOS. Det er også mulig å laste ned andre stemmer.

Appen har tilgang på formateringskontroll, med mange farger på tekst, mulighet for innstillinger av fonter og stiler. Det er en visuell utheving som følger opplesningen slik at det er lett å følge med i teksten. Appen har også ordprediksjon.

Ordprediksjon og autokorrektur

Du kan også skrive tekst eller bruke Apple sin talegjenkjenning for å diktere tekst direkte i ClaroSpeak og få den opplest slik at du enkelt kan sjekke teksten du har skrevet.

ClaroSpeak sin ordpredikson legger til ord som er ofte brukt (ordfrekvens) og søker forslag til ord ut i fra den sammenhengen de skal brukes i. Det er også tilgjengelig en prediksjons-ordbok i Appen, med forklaring på betydning av ord. ClaroSpeak Plus har i tillegg en autokorrektur-funksjon som automatisk retter feilstavede ord.

Innstillinger/funksjoner

  • OCR
  • Fotografer en tekst du ønsker opplest
  • ClaroSpeak Plus leser opp teksten
  • Markerer med markørfarger hvilket ord som leses

Pedagogisk bruk

Egner seg til å lese dokumenter, bruksanvisninger, enkle beskrivelser som kan fotograferes.

Appen kan bruke til opplesing av tekst, hjelp til å forstå innhold både i ord og i sammensatt tekst, forstå fremmedspråk, og til støtte til produksjon av egen skriftlig tekst.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Windows.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler på Youtube:

Tilgjengelighet

Relaterte apper

IntoWords KNFB Reader Voice Dream Reader

Apper fra samme leverandør

Claro har flere ulike apper som gir muligheter for opplesning av tekst.

Beskrevet av Elin Svendsen

Elin Svendsen

NAV Hjelpemiddelsentral, Sør-Trøndelag