Cause and Effect Sensory Sound Box

Cause and Effect Sensory Sound Box er en app som kan brukes til å jobbe med årsak/virkning, sansestimulering og ferdigheter i bruk av berøringsskjerm.

Cause and Effect Sensory Sound Box


Hvordan virker den?

I hovedmenyen kan du velge mellom 18 ulike scener med tilhørende animasjon og lyd. Når du har valgt en scene, lades appen, bakgrunnen kommer frem og du kan begynne å berøre/aktivere skjermen. Du har tilgang tilbake til hovedmenyen ved et lite kryss nederst i høyre hjørne. Appen er enkel å ta i bruk og har en nøytral layout, Menyen er oversiktlig å navigere i og innstillingene lett tilgengelige. Lydene er syntetiske.

Innstillinger/ funksjoner

Appen har mye til felles med Couse and Effect Sensory Light Box, men det er noen forskjeller som kan være av betydning for enkelte. Den viktigste er den auditive tilbakemeldingen, hvor det er en større variasjon enn i Light Box. Lydens intensitet, varighet og frekvens varierer ut fra hvor og hvordan skjermen aktiveres. Når du berører høyt oppe på skjermen, kommer en høy frekvens/tone, og berøring lengre ned på skjermen gir en lavere frekvens/tone. Intensiteten i lyden vil også være raskere dersom skjermen aktiveres i et raskere tempo. (Disse egenskapene kan være ulike avhengig av hvilken scene du velger.)

Pedagogisk bruk

Appen er utviklet for elever med komplekse utviklingshemninger og opplæringsbehov, autisme og synshemminger. Den egner seg likevel for alle som har behov for å oppøve ferdigheter og motivasjon ved bruk av berøringsskjerm eller har nytte av visuell og auditiv stimulering. Du kan også bruke den til begrepslæring knyttet til egenskaper ved animasjoner og lyd.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

  • Bruk den for å skape et visuelt bilde av lyd og visuelle erfaringer om hva lyd er.
  • Gi taktile erfaringer med lyd; lydens vibrasjoner kan kjennes ved å holde nettbrettet i en flat hånd, samt i fingeren, når du aktivere skjermen. Dyp tone gir sterkere vibrasjoner en lysere toner.
  • Arbeide med begreper som beskriver lyd; høy, lav, rask, rolig, etc.
  • Inkludering: Appen egner seg godt som visuelle og auditive effekter i en forestilling eller presentasjon. Koble nettbrettet til en interaktiv tavle eller et lerret og la eleven dele med andre det den styrer i appen.
  • Bruk den for å skape motivasjon til å berøre skjerm/bryter. Du kan legge inn bakgrunnsbilder av ting du vet barnet responderer på eller bilder av ark med oppgaver.
  • Bruk den i avslappingsøvelser eller som en beroligende pauseaktivtet
  • Skru på bryter for mikrofon for å aktivere appen ved hjelp av lyd. Dette kan være nyttig for de som trenger å øve på bruke stemmen.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Cause and Effect Sensory Light Box

Beskrevet av Statped