eldre mann med hodetelefoner og telefon. foto

Talestyrte søk og styring

Siri og Google Assistent er to eksempler på tjenester som betjenes ved hjelp av naturlig tale og som er ment å bistå brukeren med å besvare spørsmål, komme med forslag eller utføre handlinger.

søster og bror ser på telefon i senga. foto

Hjelpemidler for personer med språkvansker

Språkvansker kan ha ulike årsaker og fremstå på ulike måter. I denne artikkelen i Kunnskapsbanken.net blir utfordringer ved å ha språkvansker beskrevet og artikkelforfatterne kommer med konkrete tips til lesestøtte, skrivestøtte og hjelpemidler for personer med språkvansker.

far og sønn på som ser på nettbrett i senga

Tilgjengelighet for Android

På nettsidene SmartJa.no finner du oversikt over tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og bevegelseshemmede på androide telefoner og nettbrett.