Illustrasjon for mangfold i mai med mange forskjellige personer. En av dem holder et Prideflagg

Mangfold i mai

«Mangfold i mai» er en arrangementsserie fra NAV rundt mangfold, inkludering og universell utforming.

Tre elever med nettbrett. Foto

Kodeverktøy – tilgjengelighet for elever med synshemning

I denne veilederen fra Statped vurderer de tilgjengeligheten til ulike kodeverktøy med tanke på hvordan de vil fungere for synshemmede og hvordan de vil fungere sammen med hjelpemiddelteknologi som skjermleser og skjermforstørring.