to personer som jobber på lager. foto

Støtte til vanlig arbeid

Karde har utviklet ressurser for personer med utviklingshemming og deres støttespillere om arbeidsliv.

Illustrasjon for mangfold i mai med mange forskjellige personer. En av dem holder et Prideflagg

Mangfold i mai

«Mangfold i mai» er en arrangementsserie fra NAV rundt mangfold, inkludering og universell utforming.

to små barn som ser på nettbrett foran PC. foto

Digitale tankekart

På Statped.no finner du informasjon om hvordan du kan bruke digitale tankekart i undervisningen.

ung kvinne som tegner på nettbrett. foto

Apper til bruk i kunst og kultur

Kunst og kultur er viktig i menneskers liv. Det å kunne oppleve og uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger tilrettelegging for å få dette til.