CanTunes

En app for de som av en eller annen grunn ikke får til å bruke en vanlig musikkavspiller.

CanTunes


Hvordan virker den?

CanTunes er et program som gjør det mulig på en svært forenklet måte å velge og spille musikk på en iPad. Appen er laget for personer med ulike kognitive funksjonshemminger, men kan også være nyttig for mange andre. Et viktig mål med programmet er at man fremmer uavhengighet ved at brukeren kan selv velg hvilken musikk han vil høre på og betjene avspillingen på en enkel måte.

Innstillinger/ funksjoner

  • Appen spiller av musikkbiblioteket som er overført til iPaden. Dette spilles vanligvis av via appen Musikk som er innebygget i alle iPader. Man bruker programmet iTunes på en PC eller en Mac til å overføre musikk til iPaden. Her kan man også velge grafikken som skal representere hvert album eller musikkstykke. Programmet har følgende innstillingsmuligheter:
  • Antall albumcover på skjermen: Fra 2 til 20.
  • Timer: Velge antall minutter appen skal spille musikk. Denne funksjon kan deaktiveres.
  • Vis tittel på album: Av/på.
  • Unngå at iPad går i sovemodus: Av/på (Sovemodus betyr i denne sammenheng at skjermen slås av, men musikken fortsetter).
  • Form på albumgrafikk: Sirkel/kvadrat (Velger man sirkel vil grafikken snurre rundt mens musikken spilles av. Velger man kvadrat vil man se en ramme rundt det valgte albumet).
  • Vis knapper for sideskift: Vis/skjul.
  • Gi tilgang til innstillinger: Av/på (Dersom denne slås på vil innstillingen kun være tilgjengelig via appen Innstillinger som ligger i alle iPader).
  • Vis voluminnstilling: Av/på.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Det finnes ikke noen redigeringsmuligheter av grafikk og musikkinnhold i selve appen. Alt bestemmes via iTunes biblioteket. Derfor kan det være nyttig at hjelperen tenker gjennom hvordan oppsettet i iTunes vil påvirke visningen i appen. Det anbefales også at man viser forsiktighet ved å benytte visning av abumcover som sirkel, særlig hvis brukeren har epilepsi.

Appen har ingen av de vanlig knappene for avspilling av musikk: Spill, Pause; Spoling osv. Den er derfor velgenet for den som har problemer med å forstå betjeningen av disse.

Appen kan betjenes med iOS sin innebygde bryterestyring og via skjermleseprogrammet VoiceOver.

Skjermdump av hovedskjermbildet til CanTunes. To sirkelformede albumcover

Skjermdump av hovedskjermbildet til CanTunes. To sirkelformede albumcover

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

TuneIn Radio Niki Play

Beskrevet av Frank Lunde