Book Creator

Book Creator er en verktøyapp for å lage egne elektroniske bøker.

Book Creator


Hvordan virker den?

Med denne appen lager du elektroniske bøker. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker.

Innstillinger/ funksjoner

Det er enkelt å lage bøker med appen, og bøkene kan inneholde:

 • Bilder
 • Tegninger
 • Tekst
 • Video
 • Lyd
 • Hyperlenker
 • Kart

Pedagogisk bruk

Når du velger Book Creator som arbeidsredskap, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker. Book Creator gir deg mulighet til å formidle på mange ulike måter. Ved å variere mellom skrift, tale, bilde og video, ivaretar du elevenes forskjellige behov. Når en felles læringsressurs for klassen inneholder flere veier til kunnskap, kan alle finne sin inngang og ulike formidlingsmåter likestilles.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Windows. Kan også benyttes i Crome nettleser.

Veiledning til bruk av appen

Video fra Statped om bruk av appen på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

Statped.no har en temaside om bruk av appen i skolen. Her finner du informasjon om hvordan Book Creator kan brukes for elever med behov for

 • lese og skrivetrening
 • struktur og forutsigbarhet
 • sosial læring
 • alternativ og supplerende kommunikasjon
 • bryterstyring
 • øyestyring

Du finner også en veiledning til hvordan appen kan brukes for elever  med nedsatt syn.

Statped – Book Creator temaside

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Spesielle historier

Beskrevet av Statped