Bitsboard Flashcards PRO

Bitsboard er en spill- og læringsapplikasjon med mange muligheter.

Bitsboard Flashcards PRO

Anmeldelsen er skrevet av Merete Stormo, spesialpedagog på Sofiemyr skole, Sofiemyråsen ressurssenter.Hvordan virker den?

Man kan laste ned ferdige «tavler» til bruk i engelskundervisningen eller man kan oversette «tavlene» til bruk i norsk – og matteundervisningen. I tillegg kan man lage sine egne oppgaver tilpasset den enkelte elev. Appen har 28 minispill som brukes sammen med elevens egne tavler.

Innstillinger/ funksjoner

I Bitsboard Pro er alle billedsamlinger og tavler inkludert, i Bitsboard er noen gratis mens andre må kjøpes.

Nesten alle spill har mulighet til personlige innstillinger, en kan få den vanskelighetsgraden som passer eleven til enhver tid.

Spillene som finnes i Bitsboard:

 • Flashcards: Består av bilder og ord. Opptaksknapp der eleven kan høre sin egen stemme.
 • Explore: Oversikt over alle bilder i den aktuelle tavlen (mappen).
 • Photo Touch: Hører et ord, trykker på riktig bilde.
 • True or False: Bilde med ord under. Passer disse sammen?
 • Genius: Blanding av de spillene du ønsker å øve.
 • Memory: Opptil 4 spillere.
 • Pop Quiz: Bilde med 2 til 6 mulige svar.
 • Match up: Matche bilder med ord, lyd med bilder, lyd med ord osv.
 • Word Builder: Stavespill og setningsbygging.
 • Spelling Bee: Stave ord. Visuelt hint om ønskelig.
 • Bingo: Opptil 4 spillere. Horisontalt, vertikalt og diagonalt.
 • Reader: Begynneropplæring.
 • Word Search: Finne ord i mengden av bokstaver. Horisontalt, vertikalt og diagonalt.
 • Story Time: Historier med bilde og tekst.
 • Side by side: To kort ved siden av hverandre der man øver for eksempel motsetninger, hva passer sammen, bokstavlyd og bilde.
 • Odd one out: Hva passer ikke inn?
 • Unscramble: Hører et ord, stave ordet ut fra gitte bokstaver.
 • Puzzles: Bildene dine blir til puslespill, 4-64 brikker.
 • Review Game: Vurdere egne kunnskaper.
 • Trace it Game: Spore bokstaver, velge grad av visuell hjelp.
 • Missing Letter: Hvilken bokstav mangler i ordet? Første, midterste, siste.
 • Sequences: Ordne bilder i rekkefølge.
 • What`s Next?: Hva kommer etterpå?
 • Related Items: Hva hører sammen?
 • Crosswords: Kryssord i forskjellig vanskelighetsgrad.
 • Word Chunks: Finne ord til bilder. Finne bokstaver/stavelser og sette de sammen til ord.
 • Sort it: Bilder som hører sammen. For eksempel bokstaven b og bie.
 • Photo Hunt: matche ord mot bilde, ord mot ord.
 • Board Creator: Lage tavler med egen vri.

Pedagogisk bruk

Appen kan brukes i alle fag. På vår skole (elever med spesielle behov) bruker vi appen i norsk- og matteundervisningen. Bruker egne bilder som eleven kan kjenne igjen for økt motivasjon.

Les mer om pedagogisk bruk av Bitsboard på nettstedet til Statped:

Statped – Bitsboard

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Video av Seth Davis på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

Språk: Appen er på engelsk men kan oversettes. Man kan lese inn egen lyd.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Tiny Tap

Apper fra samme leverandør

Bitsboard (kjøp i app, ellers den samme), Bitsboard Preschool (enklere variant beregnet på barnehage), Bitsboard Spelling Bee

Beskrevet av Hilde Fresjarå