Baby’s Musical Hands

Dette er en enkel app som kan brukes for å lage musikk.

Baby’s Musical Hands


Hvordan virker den?

Denne appen gir veldig behagelig sanseopplevelser og grunnleggende årsak-virkningforståelse. Barnet utløser gjennom trykk- eller skyvbevegelser på skjermen samtidig auditive (tromme, piano, gitar) og visuelle (tre farger i ulike nyanser) effekter. Barnet kan spille enkelttoner og/ eller melodier.

Pedagogisk bruk

  • Egner seg best til små barn eller eldre barn som fungerer på et tidlig utviklingsnivå. Den gir en grunnleggende  forståelse av hvordan barnet selv kan påvirke det som skjer på skjermen.
  • Egner seg også godt for barn med håndmotoriske vansker og begrensete bevegelsesmuligheter.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og iPhone.

Veiledning til bruk av appen

Video fra PappasAppar.se:

Tips og ideer til bruk av appen

Kan brukes individuelt, men er best i samspill med en voksen.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Anke Welhaven